Pu Ji Xiao Du Wan

Herbal Times


$ 17.50
Pu Ji Xiao Du Wan

Lian Qiao (Forsythia Fruit): 11.45%; Jie Geng (Platycodon Root): 8.57%; Huang Qin (Chinese Skullcap Root): 8.57%; Chai Hu (Bupleurum Root): 8.57%; Xuan Shen (Scrophularia Root): 8.57%; Ban Lan Gen (Isatis Root): 8.57%; Niu Bang Zi (Burdock Fruit): 8.57%; Ma Bo (Lasiosphaera): 8.57%; Bo He (Chinese Mint): 5.71%; Huang Lian (Coptis Rhizome): 5.71%; Sheng Ma (Lu) (Chinese Cimicifuga Rhizome): 5.71%; Chen Pi (Tangerine Peel): 5.71%; Gan Cao (Licorice Root): 2.86%; Jiang Can (White-stiff Silkworm): 2.86%

 


Share this Product